ویزاها

line

شما برای ورود به کشور های مختلف نیاز به گذرنامه خواهید داشت تا بتوانید از مرز آن کشور عبور کنید و وارد آن کشور شوید. در واقع هدف از داشتن گذرنامه یا پاسپورت این است که شما شهروند قانونی کشور خود هستید. بطور کلی گذرنامه یا پاسپورت مجوزی از کشور خود است که می توانید به دیگر کشورها سفر کنید حتی اگر پاسپورت شما موقت باشد. گذرنامه های جدید ایرانی معمولا ۵ سال بعد از تاریخ صدور اعتبار دارند.

ویزا یک مجوز هست که می توان به کشورهای مختلف سفر کرد. ویزا ها انواع مختلفی دارد و هر کدام از آنها دلایل خاصی برای سفر های خارجی دارد. همچنین مدت اعتبار هر کدام متفاوت است. ویزا معمولا به گذرنامه یا همان پاسپورت متصل می شود و به هنگام ورود به آن کشور مسئولین فرودگاه آن را بازدید و تایید می کنند. ویزا مدت زمان مشخصی دارد و قبل از اتمام تاریخ آن باید کشور مورد نظر را ترک کرد و یا اینکه ویزای خود را در شرایط خاص تمدید کرد.

ویزا چیست؟

ویزا یک مدرک است که ضمیمه گذرنامه تان می شود تا نشان دهد که یکی از نمایندگان کشوری که شما می خواهید به آن سفر کنید در سفارتخانه یا کنسولگری درخواست شما مبنی بر ورود به آن کشور را بررسی و تایید کرده اند که شما دارای شرایط لازم هستید. اما این را در نظر داشته باشید که ویزا تضمین ورود شما به کشور مورد نظر نیست و افسران مهاجرت در مرزها می توانند از ورود مسافران با دلایل مختلف جلوگیری کنند. ویزا نشان دهنده چند نکته مهم و کلیدی در سفر شماست، بطور مثال چه مدت در آن کشور اقامت دارید، هدف شما از سفر به کشور مورد نظر چیست و آخرین مهلتی که برای ورود و به کشور دارید چه تاریخی است.

شما باید از برگه ویزا و گذرنامه خود به خوبی مراقبت کنید، زیر این برگه هویت و کارت شناسایی شما است که با آن می توانید ورود قانونی به یک کشور داشته باشید، در صورت مفقود شدن گذرنامه و ویزا نیز شما می توانید از فتوکپی آن ها استفاده کنید، پس دو سری فتوکپی از آن ها تهیه کرده و یکی را در محل اقامت خود در کشور مقصد و دیگری را همراه خود داشته باشد.

در زیر فرم ویزا ها را بصورت فایل PDF و صفحات توضیحات مربوط به آن ویزا در آوردیم که می توانید از شرایط ورود به هر کشور با خبر شوید.

اطلاعات ویزای کشورها

arrows

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای فرانسه

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/فرانسه-۲.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای اسپانیا

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/اسپانیا.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای ایتالیا

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/ایتالیا.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای آلمان

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/آلمان.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای اتریش

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/اتریش.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای سوئیس

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/سوئیس.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای مجارستان

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/مجارستان-۱.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای قطر

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/قطر.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای کره جنوبی

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/کره-جنوبی.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای گرجستان

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/گرجستان۱.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای چین

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/چین.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای سنگاپور

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/سنگاپور.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای ژاپن

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/ژاپن.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای هند

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/هند.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای روسیه

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/روسیه.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای استرالیا

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/استرالیا.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای انگلیس

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/انگلیس.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای مکزیک

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/مکزیک.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای پرتغال

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/پرتغال.pdf

فرم های ویزا-ژینوپارس

ویزای برزیل

fill

https://zhinotours.com/wp-content/uploads/2018/10/برزیل.pdf

zigzag

wide

کانادا_ویزا_ژینوپارس

ویزای کانادا

ویزای کانادا

ادامه

icon-credit-card

http://zhinotours.com/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-2/

box

انگلیس_ویزا_ژینوپارس

ویزای انگلیس

ویزای انگلیس

ادامه

icon-credit-card

http://zhinotours.com/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3/

box

استرالیا_ویزا_ژینوپارس

ویزای استرالیا

ویزای استرالیا

ادامه

icon-credit-card

http://zhinotours.com/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/

box

تایلند_ویزا_ژینوپارس

ویزای تایلند

ویزای تایلند

ادامه

icon-credit-card

http://zhinotours.com/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF/

box

روسیه_ویزا_ژینوپارس

ویزای روسیه

ویزای روسیه

ادامه

icon-credit-card

http://zhinotours.com/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/

box

دبی_ویزا_ژینوپارس

ویزای دبی

ویزای دبی

ادامه

icon-credit-card

http://zhinotours.com/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C/

box

ژاپن_ویزا_ژینوپارس

ویزای ژاپن

ویزای ژاپن

ادامه

icon-credit-card

http://zhinotours.com/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86/

box

شینگن_ویزا_ژینوپارس

ویزای شینگن

right

ویزای شینگن

ادامه

icon-credit-card

http://zhinotours.com/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%86/

box